Prejsť na navigáciu

Aktuálne

Mapy CDB - tipy, postupy

Mapy CDB - tipy, postupy

24.11.2013

Do sekcie Portál IS MCS boli doplnené rôzne tipy, stručné postupy/návody na používanie aplikácií Mapy CDB, Reporty, Trasy a možnosti, ktoré ponúka Portál pre neprihláseného/ prihláseného používateľa. Viac…

Mosty - štatistika

Mosty - štatistika

29.07.2013

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Základné štatistické prehľady /Cestné objekty – počty a stavebný stav boli zverejnené grafické prehľady mostných objektov podľa stavebného stavu v počte 31 ks. V grafoch je znázornený evidovaný stavebný stav v rokoch 2005 (2003 ) – 2012.  Viac…

Mapy okresov 50 000 - aktualizácia

Mapy okresov 50 000 - aktualizácia

29.03.2013

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Mapy cestnej siete SR /Mapy podľa správcov CK /Mapy okresov s vyznačením podľa správcu CK (cestné komunikácie) boli aktualizované mapy v počte 254 ks  pre mierku 1: 50 000 so stavom cestnej siete k 1.1.2013. Viac…

Galéria videozáznamov

Galéria videozáznamov

23.11.2012

Do hlavného menu bola doplnená sekcia „Galéria videozáznamov „. V galérií nájdete videozáznamy z diagnostických meraní vozoviek a pripravujeme videozáznamy k jednotlivým webovým aplikáciám. Viac…

Workshop CDB - 2012, Tále

Workshop CDB - 2012, Tále

26.10.2012

Do sekcie Fotoarchív boli doplnené fotografie z Workshopu CDB – 2012, ktorý sa konal v Táloch v dňoch 23-26. októbra 2012.

Ďakujeme všetkým správcom cestných komunikácií za aktívnu účasť! Viac…

Cestná sieť SR so zemepisnou sieťou

Cestná sieť SR so zemepisnou sieťou

25.07.2012

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Mapy cestnej siete SR /Mapy SR – Prehľadové mapy /Základné mapy SR bola zverejnená prehľadová mapa cestnej siete s vyznačenou zemepisnou sieťou pre územie SR.  Na mape sa nachádza zoznam krajských miest s ich zemepisnými súradnicami WGS84 pre lepšiu orientáciu. (súradnice pre GPS prístroje, navigácie...). Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti