Prejsť na navigáciu

Aktuálne

Cestná sieť SR so zemepisnou sieťou

Cestná sieť SR so zemepisnou sieťou

25.07.2012

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Mapy cestnej siete SR /Mapy SR – Prehľadové mapy /Základné mapy SR bola zverejnená prehľadová mapa cestnej siete s vyznačenou zemepisnou sieťou pre územie SR.  Na mape sa nachádza zoznam krajských miest s ich zemepisnými súradnicami WGS84 pre lepšiu orientáciu. (súradnice pre GPS prístroje, navigácie...). Viac…

Štatistické výstupy po anglicky

Štatistické výstupy po anglicky

24.07.2012

Na anglickej verzii portálu CDB boli zverejnené štatistické prehľady a mapy  za roky : 2012, 2011, 2010 , 2008, 2005. Všetky texty  v zverejnených súboroch sú dvojjazyčné (slovensky  a anglicky).

Vznikla nová sekcia v oboch jazykových variantoch portálu : Slovník pojmov  /  Glossary of terms, kde sa nachádzajú najčastejšie používané pojmy v cestnej doprave v oboch jazykoch. Viac…

Štatistické výstupy pre správcov CK

Štatistické výstupy pre správcov CK

28.06.2012

V sekcii Výstupy CDB pre vlastníkov/správcov CK boli zverejnené podrobné štatistické prehľady za rok 2011. Cestné objekty - počty a pasport, technické nepremenné parametre: homogénne bodové a líniové javy podrobný zoznam a počet výskytov na uzlových úsekoch, dokončené stavby. Viac…

Mapy pre správcov s križovatkami

Mapy pre správcov s križovatkami

16.04.2012

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Mapy cestnej siete SR /Mapy podľa správcov CK /Mapy správy s vyznačením podľa správcu CK boli zverejnené mapy v počte 33 ks  (SSC – IVSC BA, BB, KE, ZA) a aktualizované v počte 14 ks (NDS a.s., Granvia Operation s.r.o) pre mierku 1: 50 000 s detailami zložitých križovatiek 1: 5 000. Viac…

SAG Award 2011

SAG Award 2011

15.08.2011

Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) opäť bodoval. K oceneniu Zlatá ITAPA 2010 Finalist MIA 2011 pribudlo prestížne ocenenie SAG Award 2011. Viac…

Microsoft Industry Awards 2011

Microsoft Industry Awards 2011

31.03.2011

Informačný systém modelu cestnej siete, ktorý slúži na podporu činností a procesov ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií, posudzovania a návrhu trás pre prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov, hospodárenia s vozovkami a mostami, získal ocenenie „Microsoft Industry Awards 2011 - Finalist“ v kategórii Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti