Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Referenčná sieť pozemných komunikácií
Prejsť na navigáciu

Referenčná sieť pozemných komunikácií

Všetky geografické údaje cestnej siete a sietí miestnych ciest sú v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK) evidované prostredníctvom referenčnej siete pozemných komunikácií (RS). Referenčná sieť predstavuje priestorové a popisné údaje, ktoré sú digitálnou reprezentáciou siete PK. Priestorové údaje sú linkovo – uzlovým modelom, vytvoreným a aktualizovaným v súlade so štandardom STN EN ISO 20524-1, STN EN ISO 20524-2 základnými prvkami sú úsek reprezentujúci os jazdného pásu PK a uzol situovaný v miestach začiatku/konca úseku, resp. styku dvoch a viacerých úsekov. RS umožňuje vyjadriť polohu ľubovoľného javu (v prípade CTEPK sú to napr. evidované súčasti a príslušenstvo PK, údaje o vozovkách) na pozemnej komunikácií pomocou lineárneho referencovania na úsek RS.

Referenčná sieť diaľnic a ciest vzniká priamym zameraním v teréne a následným spracovaním nameraných údajov v súlade s vyššie uvedeným štandardom. Merania vykonáva pracovisko CTEPK technológiou DGPS na základe rozhodnutí MD SR o usporiadaní cestnej siete, na základe kolaudačných rozhodnutí, či rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby, prípadne iných autorizovaných požiadaviek správcov diaľnic a ciest.

Referenčná sieť miestnych ciest vzniká spravidla vektorizáciou úsekov referenčnej siete z podkladových digitálnych ortofotosnímok. Tieto úseky sú doplnené o atribúty, ktoré sa napĺňajú  na základe administratívneho členenia SR, t.j. okres, obec, kraj a na ich styku, resp. začiatku/konci sú doplnené uzly. Editáciu týchto údajov vykonáva pracovisko centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií. Doplnenie zvyšných atribútov úseku je v kompetencii príslušného správcu miestnej cesty.

Rozšírenie centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií o miestne cesty

Rozšírenie CTEPK o miestne cesty (MC) realizuje pracovisko CTEPK na základe zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), kde podľa § 24d ods. 1 do 31.decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, a kde podľa § 24d ods. 2 od 1.januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy, ciest III. triedy a miestnych ciest.

Pracovisko CTEPK od roku 2017 postupne dopĺňa pre MC základné údaje referenčnej siete, ktorými sú úseky (reprezentujú osi jazdných pásov MC) a uzly (miesta styku úsekov, resp. ich začiatkov/koncov). Tieto údaje sú tvorené za pomoci tzv. podkladových dát tretích strán, z ktorých je možné odvodiť uvedené základné priestorové prvky (najčastejšie sa používajú digitálne ortofotosnímky zverejnené Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava). K úsekom a uzlom sú evidované ďalšie popisné hodnoty, ktoré tieto údaje podrobnejšie špecifikujú.

Napr. pre úsek sú to okrem iného aj údaje o „predpokladanom“ vlastníkovi a správcovi daného úseku MC, ktoré vznikajú odvodením z administratívnych hraníc jednotlivých obcí.

Zdôrazňujeme však, že t.č. ide v prípade evidovaných MC o pracovné údaje, ktorých správnosť nie je potvrdená zo strany predpokladaného správcu/vlastníka.

Po ukončení procesu tvorby základných pracovných údajov MC (predpoklad je v priebehu roka 2024) zaháji pracovisko CTEPK proces verifikácie evidovaných údajov zo strany predpokladaných správcov/vlastníkov MC a ich technických evidencií a priebežnej aktualizácie týchto údajov. V zmysle cestného zákona, § 3d ods. 9 správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu; povinnosťou samosprávneho kraja a obce viesť technickú evidenciu v súlade s centrálnou technickou evidenciou ustanovuje cestný zákon v § 3d ods. 11 písm. b). Pre národnú diaľničnú spoločnosť je táto povinnosť zakotvená v zákone č. 639/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 3 písm. c).

V praxi to znamená, že pracovisko CTEPK zodpovedá za tvorbu základných prvkov referenčnej siete PK podľa jednotných topologických pravidiel, popisné údaje pre tieto prvky sú tvorené centrálnym pracoviskom pri poskytnutí nevyhnutnej súčinnosti príslušného správcu/vlastníka.

 

 

Publikované: 6.3.2024


<júl 2024>
poutstštpisone
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti