Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>FAQ>Cestné tunely v SR
Prejsť na navigáciu

Cestné tunely v SR

Cestné tunely na Slovensku

Tunel je líniový podzemný objekt s pozdĺžnym sklonom do 45° vrátane a plochou výrubu väčšou alebo rovnou ako 16 m2 [STN 73 7501], nad ktorým je vrstva pôvodnej horniny alebo zásypu. Rozlišuje sa jednorúrový, dvojrúrový resp. viacrúrový tunel.

S rozvojom automobilovej dopravy v 20. storočí prebiehal v Európe i vo svete aj kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj cestnej siete. Cestná sieť musela križovať horské masívy, pre ktoré sa tunelové riešenia ponúkali ako efektívne najmä z hľadiska úspory času oproti prekonávaniu horských priesmykov. Pre hornatú krajinu, akou je Slovensko, sú tunely pri výstavbe železničných tratí aj cestnej a diaľničnej siete nevyhnutnosťou.

Na Slovensku je k 1.10.2023 evidovaných 13 cestných tunelov v prevádzke: tunel Stratená, tunel Branisko, tunel Horelica, tunel Sitina, tunel Bôrik, tunel Šibeník, tunel Poľana, tunel Svrčinovec, tunel Považský Chlmec, tunel Ovčiarsko, tunel Žilina, tunel Prešov, tunel Bikoš.

1.  Tunel Stratená

Stratenský tunel alebo tunel Stratená je tunel na ceste I. triedy 67 v Košickom kraji v katastrálnom území mesta Dobšiná, východne od obce Stratená. Je dlhý 325,7 m a obchádza dopravne ťažko priechodný Stratenský kaňon. Je to jediný tunel na Slovensku situovaný na ceste I. triedy. Súbežne s cestným tunelom vedie, približne 45 m južnejšie, aj železničný Jarabský tunel II na trati Červená Skala – Margecany. Niveleta cestného tunela je asi 15 m pod niveletou železnice.

Základné údaje :

Košický kraj, okres Rožňava

Cesta I/67 úsek Stratená – Pusté Pole

Prechod cez pohorie Slovenský raj

Otvorenie: január 1972

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 53,473 km;

2.    Tunel Branisko

Tunel Branisko je slovenský diaľničný tunel na diaľnici D1, ktorý sa nachádza na úseku medzi Beharovcami a Fričovcami, na rozhraní okresov Levoča a Prešov, v katastrálnom území obcí Široké a Korytné. So svojou dĺžkou 4975 m je v súčasnosti vôbec najdlhším dopravným tunelom na Slovensku. Tunel nahradil náročný prechod cez priesmyk Branisko po štátnej ceste I/18, ktorý leží vo výške 751 m n. m. v pohorí Branisko.

Základné údaje :

Prešovský kraj, rozhranie okresov Levoča a Prešov

Cesta D1 úsek Beharovce - Fričovce

Prechod cez pohorie Branisko

Otvorenie: 29. jún 2003

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 370,502 km;

3.    Tunel Horelica

Tunel Horelica je tunel na trase diaľnice D3 (dočasné označenie úseku I/11A) . S portálmi má dĺžku 605 m. Dňa 29. októbra 2004 bol tunel, spolu s 6,4 km dlhým obchvatom Čadce otvorený v polovičnom profile, čím nahradil cestu I/11, prechádzajúcu cez Čadcu.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 (dočasné označenie úseku I/11A) úsek Oščadnica - Čadca

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 29. október 2004

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 415,299 km;

4.    Tunel Sitina

Tunel Sitina, je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Dĺžka razenej časti západnej rúry je 1 189 metrov, dĺžka razenej časti východnej rúry je 1 159 metrov. Celková dĺžka západnej, resp. južnej rúry s prekrytou časťou tunela je 1 440 metrov, celková dĺžka východnej, resp. severnej rúry s prekrytou časťou tunela je 1 415 metrov.

Bol prvým slovenským dvojrúrovým tunelom.

Základné údaje :

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV

Cesta D2 úsek Bratislava, Mlynská dolina – Lamačská cesta

Prechod cez vrch Sitina

Otvorenie: 24. jún 2007

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 59,158 km;

5.    Tunel Bôrik

Tunel Bôrik je 999 m dlhý diaľničný tunel na diaľnici D1 medzi Mengusovcami a Jánovcami. V októbri 2014 sa tunel stal prvým diaľničným tunelom kde je povolená preprava nebezpečných látok

Tunel bol razený tzv. Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Po oboch stranách vozovky sú chodníky 1 m široké. Medzi technické vybavenie tunela okrem iného patrí aj zariadenie zabezpečujúce príjem vysielania Slovenského rozhlasu a príjem signálu mobilných operátorov.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Poprad

Cesta D1 úsek Mengusovce - Jánovce

Prechod cez vrch Bôrik

Otvorenie: 5. decembra 2009

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 315,293 km;

6.    Tunel Šibenik

Tunel Šibenik je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 591 metrov (z toho razená časť dĺžky 540 m), ktorý sa nachádza na úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov II. úsek. Razený bol novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). V tuneli sa nachádza jeden únikový východ s možnosťou prechodu do druhej tunelovej rúry.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Levoča

Cesta D1 úsek Jánovce - Jablonov

Otvorenie: 30. novembra 2015

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 353,268 km;

7.    Tunel Poľana

Tunel Poľana je diaľničný jednorúrový tunel s dĺžkou 898 m v okrese Čadca, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 25. októbra 2013 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, základný kameň stavby bol slávnostne položený 30. októbra 2013. Razba tunela bola zahájená 31. júla 2014 slávnostným osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli. Po 15 mesiacoch práce bol tunel 7. septembra 2015 slávnostne prerazený a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 55,049 km;

8.    Tunel Svrčinovec

Tunel Svrčinovec je diaľničný jednorúrový tunel s dĺžkou 420 metrov, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité – štátna hranica SK/PL. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 30. októbra 2013 slávnostným položením základného kameňa. S razením tunela sa oficiálne začalo osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli 30. októbra 2014. Tunel bol slávnostne prerazený 23. júna 2015 a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 45,133 km;

9.    Tunel Považský Chlmec

Tunel Považský Chlmec je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 2218 m na Slovensku. Nachádza sa severozápadne od centra Žiliny a je súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov–Žilina, Brodno. Samotná výstavba sa oficiálne začala 17. júna 2014. Slávnostný začiatok razenia tunela osadením sošky sv. Barbory sa uskutočnil dňa 10. marca 2015 v mieste stavby stredového portálu tunela. K 5. júnu 2015 bolo v súčte vyrazených 1127 m v kalote. Tunel bol slávnostne prerazený 28. januára 2016  a v plnom profile odovzdaný do užívania 2. decembra 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 2. decembra 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 9,883 km;

10.    Tunel ovČiarsko

Tunel Ovčiarsko je diaľničný dvojrúrový tunel na Slovensku s dĺžkou 2 360 m.Je súčasťou diaľničného obchvatu Žiliny. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Výstavba tunela začala ešte v roku 1996 razením prieskumnej štôlne. Prieskumná štôlňa tunela bola prerazená v apríli 1998. Následne bola ďalšia výstavba tunela odložená. Samotná výstavba sa oficiálne začala 20. februára 2014. Oficiálne razenie tunela odštartovalo slávnostné osadenie sošky sv. Barbory dňa 12. septembra 2014 pri západnom portáli. Severná tunelová rúra bola slávnostne prerazená 29. apríla 2016 a južná tunelová rúra 12. júla 2016. Tunel bol v plnom profile slávnostne odovzdaný do definitívneho užívania 29. januára 2021.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Prechod cez pohorie Strážovské vrchy

Otvorenie: 29. januára 2021

Kategória tunela :  A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 189,432 km;

11.  Tunel Žilina

Tunel Žilina je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 655 m. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Tunel je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Žilina. Slávnostný začiatok razenia tunela a osadenie sošky sv. Barbory sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 pri západnom portáli. Vplyvom nepriaznivých geologických podmienok a niekoľkokrát prepadnutého stropu trval proces raziacich prác podstatne dlhšie, ako bolo pôvodne plánované.Tunel bol slávnostne prerazený 5. decembra 2016. Sprejazdnenie tak bolo možné až po dokončení privádzača a výjazdu Lietavská Lúčka. Tunel bol v plnom profile slávnostne odovzdaný do definitívneho užívania 29. januára 2021.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Otvorenie: 29. januára 2021

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 196,996 km;

12.  Tunel Prešov

Tunel Prešov je najvýznamnejšou súčasťou Prešovského juhozápadného diaľničného obchvatu. Samotná výstavba sa oficiálne začala 30. mája 2017. Raziace práce sa rozbehli 23. augusta 2018 vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov. Tunel bol v plnom profile za účasti predstaviteľov vlády a za účasti košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera a vladyku Jána Babjaka SJ, arcibiskupa prešovskej archieparchie slávnostne požehnaný a odovzdaný do užívania motoristickej verejnosti 28. októbra 2021.

Tunel Prešov je diaľničný tunel na Slovensku s dĺžkou 2 244 m. Tunel tvoria dve paralelné tunelové rúry určené na jednosmernú premávku. Obe tunelové rúry majú dva jazdné pruhy a šírku medzi obrubníkmi 7,5 metra. Tunel má pozdĺžny klesajúci sklon -1,88 %.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Prešov

Cesta D1 Prešov západ – Prešov juh

Otvorenie: 28. októbra 2021

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 402,841 km;

13.  TUNEL BIKOŠ

Tunel Bikoš je tunel rýchlostnej cesty R4 v okrese Prešov s dĺžkou 1 150 m. Je vyrazený pod úpätím rovnomenného vrchu v Spišško-šarišskom medzihorí.

S razením tunela sa začalo 5. júna 2020, tunel bol slávnostne prerazený 27. mája 2021. Tvoria ho dve tunelové rúry, ľavá -západná a pravá – východná, ktoré sú prevádzkované jednosmerne. Orientácia trasy tunela podľa svetových strán je v osi juh – sever, podľa ktorej sa rozlišujú označenia portálov tunela. Návrhová rýchlosť v tuneli je 100 km/h. Celková dĺžka pravej tunelovej rúry je 1164,5 m a ľavej tunelovej rúry 1144,5 m. Pozdĺžny sklon oboch tunelových rúr je navrhnutý ako jednosmerný, s klesaním od južného portálu smerom k severnému portálu 1,49 % (PTR) a 1,5 % (ĽTR). Priečny sklon oboch tunelových rúr je jednotný 2,5 %.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE :

Prešovský kraj, okres Prešov

Cesta R4 Prešov západ – Prešov sever

Otvorenie: 25.9.2023

Kategória tunela : …

Kilometrovníkové staničenie začiatku …. km; 

KATEGÓRIA TUNELA

Dohoda ADR 2017 (bod 1.9.5) rozčlenila tunely na základe troch možných nebezpečenstiev do piatich kategórii.

(a)    výbuchy

(b)    uvoľnenie jedovatých plynov alebo únik jedovatých kvapalín,

(c)    požiare

Kategória tunela podľa ADR :

A – žiadne obmedzenie pri preprave nebezpečných vecí ( ďalej len „NV“)

B – obmedzenie pre NV, ktoré môžu spôsobiť veľmi veľký výbuch

C – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu alebo veľkému uvoľneniu jedov

D – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu, k veľkému uvoľneniu jedov alebo veľkému požiaru

E – Obmedzenie pre prepravu všetkých NV okrem UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077, UN 3082, UN 3291, UN 3331, UN 3359 a UN 3373 a pre všetky NV v súlade s ustanoveniami, ktoré sa týkajú nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách, ak celková hrubá hmotnosť prepravovaných množstiev na dopravnej jednotke prekročí 8 ton.

 

Aktualizované: 8.11.2023

 

Publikované: 3.2.2018


<jún 2024>
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti