Prejsť na navigáciu

Aktuálne

Stav aktualizácie údajov - marec 2014

Stav aktualizácie údajov - marec 2014

05.04.2014

V mesiaci marec 2014 boli vykonané aktualizácie prehľadových máp, máp okresov a krajov a štatistických údajov.

Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie. Pre dokumenty, ktoré ešte nie sú aktualizované uvádzame predpokladaný dátum ich sprístupnenia v aktuálnom stave. Viac…

Workshop pre správcov CK - 2014

Workshop pre správcov CK - 2014

11.03.2014

Úsek technického rozvoja (odbor Cestnej databanky, oddelenie Hospodárenia s vozovkami a oddelenie Hospodárenia s mostami) pripravuje v dňoch 7. - 11. 4. 2014 pracovné stretnutie / workshop so správcami cestných komunikácií.

Program stretnutia je zameraný na problematiku centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií, systému hospodárenia s vozovkami a mostami. Viac…

Nové možnosti exportu údajov

Nové možnosti exportu údajov

04.02.2014

Od 1.2.2014  pribudli nové možnosti získania údajov pre všetkých užívateľov (neprihlásených, aj prihlásených) Portálu IS MCS. V aplikácii Mapy CDB/ Grafy – prezeranie podrobných údajov a v aplikácii Reporty bola doplnená funkcia export údajov do tabuľky XLS.  Viac…

INSPIRE PORTÁL - Cestná sieť SR

INSPIRE PORTÁL - Cestná sieť SR

30.01.2014

Dňa 30.1.2014 sme sprístupnili Inspire portál pre údaje cestnej dopravnej siete v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).

Inspire portál Slovenskej správy ciest (SSC) je internetové rozhranie pre prístup k službám priestorových údajov cestnej dopravnej siete SR, ktoré sú odvodené z údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií. Viac…

Mapy CDB - tipy, postupy

Mapy CDB - tipy, postupy

24.11.2013

Do sekcie Portál IS MCS boli doplnené rôzne tipy, stručné postupy/návody na používanie aplikácií Mapy CDB, Reporty, Trasy a možnosti, ktoré ponúka Portál pre neprihláseného/ prihláseného používateľa. Viac…

Mosty - štatistika

Mosty - štatistika

29.07.2013

V sekcii Mapové a štatistické výstupy Cestnej databanky / Základné štatistické prehľady /Cestné objekty – počty a stavebný stav boli zverejnené grafické prehľady mostných objektov podľa stavebného stavu v počte 31 ks. V grafoch je znázornený evidovaný stavebný stav v rokoch 2005 (2003 ) – 2012.  Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti