Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Vybrané zmeny v cestnej sieti SR
Prejsť na navigáciu

Vybrané zmeny v cestnej sieti SR

Mapy cestnej siete (prehľadové mapy SR, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy) sa aktualizujú 1 x ročne. Na každej mape (statickom obrázku- JPG, PNG, PDF) sa nachádza údaj o dátume spracovania a aktuálny stav údajov ku dňu.

Aktuálny stav údajov cestnej siete zobrazujeme na Portáli informačného systému modelu cestnej siete, v aplikácií Mapy CDB. Online mapy zobrazujú stav údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií priamo z našej publikačnej databázy, do ktorej prichádzajú údaje priamo po ich spracovaní a kontrole.  Aktualizácie sú publikované spravidla v trojmesačných intervaloch.

Zoznam vybraných zmien v cestnej sieti SR s obsahom

-  otvorené nové úseky ciest – celkové situácie, zložité križovatky 

-  zmeny  (prečíslovanie, pretriedenie ciest, výrazné zmeny v dĺžkach atď.)


 ROK 2023

 • Vyradenie úseku cesty III / 2376 v k. ú. Hronec v dĺžke 0,197 km. ZÚ je v km 0,000 pôvodnej cesty III/2376, ZÚ v križovatke s cestou III/2375 – III/2376 v smere, úsek 3623A03200_3623A03300 a KÚ je v km 0,197 pôvodnej cesty III/2376.  Po vyradení z cestnej siete bude predmetný úsek cesty prevedený do vlastníctva štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. - 15.11.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3608 v k. ú. Skrabské v dĺžke 0,155 km. ZÚ je v km 3,791 cesty III/3608 v obci Skrabské – uzlový bod 3811A05900 a KÚ je v km 3,946 cesty III/3608 v obci Skrabské – uzlový bod 3811A02400.  Po vyradení z cestnej siete bude predmetný úsek cesty prevedený do vlastníctva obce Skrabské. - 15.11.2023

 • Vyradenie časti cesty II / 566 (Ruská Volová – Ulič) v k. ú. Ruská Volová, Brezovec a Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 5,510 km v kumulatívnom staničení km 28,680 – 34,190. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. Vyradenie časti cesty II / 558 (Ulič – štátna hranica Ukrajina) v k. ú. Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 0,327 km v kumulatívnom staničení km 38,833 – 39,160. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná.  Pretriedenie časti cesty II / 566 v k. ú. Ruská Volová, Klenová a Ubľa, okres Snina v cestnej sieti. V dĺžke 4,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 24,580 – 28,680, od uzlového bodu 3822A00300 ako cestu III / 3897 v novom kumulatívnom staničení km 0,000 – 4,100. - 1.5.2023

 • Vyradenie úseku cesty III / 3578, v k. ú. Korunková, okres Stropkov v dĺžke 0,355 km z cestnej siete. V staničení km 1,357 – 1,712, po uzlový bod 2382A02300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3574, v k. ú. Vyšná Olšava, okres Stropkov v dĺžke 0,254 km z cestnej siete. V staničení km 4,793 – 5,047, od uzlového bodu 2833A13000 po uzlový bod 2833A06900. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Zaradenie miestnej cesty v dĺžke 0,460 km ako predĺženie cesty III / 3614, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou do cestnej siete. ZÚ km 7,165 cesty III / 3614 uzlového bodu 3811A03400 v obci Zámutov a KÚ km 7,625 navrhovaného predĺženia cesty III / 3614 v obci Zámutov. Vyradenie úseku cesty III / 3611 v dĺžke 0,325 km, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou z cestnej siete. ZÚ km 2,409 cesty III / 3611 od uzlového bodu 3811A03700 v obci Zámutov a KÚ km 2,734 cesty III / 3611 po uzlový bod 3811A03500 v obci Zámutov. - 1.5.2023

 • Vyradenie  úseku cesty III / 3143 , v k. ú. Starina, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,225 km z cestnej siete. V kumulatívnom staničení km 0,963 – 1,188. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do siete miestnych ciest. - 01.04.2023
 • Zaradenie úseku cesty I / 64, pracovne označenej ako I / 64E v meste Rajecké Teplice, v dĺžke 1,046 km do cestnej siete. Pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2108, v dĺžke 0,141 km.  ZÚ 0,000 km = 185,216 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,141 km = 185,357 km pôvodnej cesty I / 64 . Ďalej pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2106, v dĺžke 0,709 km. ZÚ 0,000 km = 185,357 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,709 km = 186,066 km pôvodnej cesty I/64. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty III / 2107 na cestu III / 2106 v dĺžke 0,048 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,048 km. Prestaničenie pôvodného úseku cesty III / 2018 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku, predĺžením o 0,141 km. Ďalej prestaničenie pôvodného úsek cesty III / 2106 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku o dĺžku 0,709 km + 0,048 km. Vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,329 km. ZÚ 0,000 km = 186,066 km pôvodnej cesty I / 64 a KÚ 0,329 km = 186,395 km pôvodnej cesty I / 64. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta. Ďalej vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,070 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,070 km. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta - 01.03.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Kručov, v dĺžke 0,985 km, od uzlového bodu 2833A06600 po uzlový bod 2833A07500. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kručov a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. Prestaničenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Ruská Voľa a v k. ú. Matiaška  v dĺžke 4,894 km.  Začiatok cesty je v km 5,879 km pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A04900 v obci Matiaška a koniec cesty III / 3570 je v km 0,985 pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A00900 v obci Ruská Voľa. -  31.1.2023
 • Vyradenie  úseku cesty III / 1256 v k. ú. Kočín, v dĺžke 0,277 km, medzi uzlovými bodmi 3531A22500 – 3531A05300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kočín – Lančár a cesta bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 10.1.2023

 ROK 2022

 • Zaradenie  úseku cesty v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 0,912 km ako cestu III / 3146 . Novovybudovaná cesta spája Levočskú ulicu a Prešovskú ulicu v meste Stará Ľubovňa a bude tvoriť predĺženie cesty III / 3146. Vyradenie úseku  cesty  III / 3146 v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 0,915 km. Začiatok úseku je v km 0,000 (uzlový bod 2741A01600) cesty III / 3146 v meste Stará Ľubovňa a koniec úseku je v km 0,915 (uzlový bod 2741A09200) cesty III / 3146 v meste Stará Ľubovňa.  Vyradenie úseku  cesty III / 3120 v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 1,361 km. Predmetné úseky ciest sa po vyradení z cestnej siete  budú zaradené do siete miestnych ciest mesta Stará Ľubovňa ako miestne cesty. – 31.12.2022 
 • Zaradenie úseku miestnej cesty ako predĺženie cesty III / 3610 v k. ú. Zlatník, v dĺžke 0,651 km, od uzlového bodu 3811A02700 v staničení km 2,839 – 3,490. Cesta bude po zaradení do cestnej siete prevedená do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. – 30.12. 2022 
 • Vyradenie úseku cesty III / 3503 v k. ú. Vyšný Kručov, v dĺžke 0,250 km, od uzlového bodu 2833A21400 po uzlový bod 2833A07400. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Vyšný Kručov a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 15.12. 2022    
 • Vyradenie úseku cesty III / 3869 v k. ú. Roškovce, v dĺžke 2,228 km, v kumulatívnom staničení km 5,853 – 8,081. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Roškovce a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  Prestaničenie časti cesty III / 3869 v k. ú. Varechovce, v dĺžke 0,386 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 8,081 – 8,467 (od uzlového bodu 2832A02800 po uzlový bod 2832A00300), v novom kumulatívnom staničení km 5,853 – 6,239. – 15.12. 2022
 • Zaradenie  novovybudovaného úseku cesty v k. ú. Chorvátsky Grob a k. ú. Bernolákovo, v dĺžke 1,700 km, ako cestu II / 127 . Cesta bude po zaradení do cestnej siete plynulým pokračovaním existujúcej cesty II / 127– 1.11.2022
 • Vyradenie úseku  cesty I / 65 v k. ú. Nová Baňa, v lokalite Železničný rad, v mieste „zaslepeného úseku“, v celkovej dĺžke 2,328 km. Cesta bude po vyradení z cestnej siete zaradená do siete miestnych ciest mesta Nová Baňa ako miestna cesta.– 1.7.2022
 • Vyradenie úseku  cesty III / 2335 v k. ú. Žiar v dĺžke 0,508 km. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Žiar a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  – 15.6.2022
 • Vyradenie úseku  cesty III / 3104 v k. ú. Bušovce v dĺžke 0,718 km. Od uzlového bodu 2732A0100 po uzlový bod 2732A01900. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Bušovce a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  – 1.6.2022
 • Prečíslovanie cesty I / 79 A v k. ú. Slovenské Nové Mesto (prístupová cesta k štátnej hranici), v dĺžke 0,319 km na cestu I / 79a . Začiatok cesty je v križovatke s cestou I / 79, v kumulatívnom staničení 55,166 km. Koniec vybudovaného úseku cesty je na hranici Slovenskej republiky s Maďarskou republikou – hraničný priechod Slovenské Nové Mesto/Sátoraljaújhely – 1.5.2022
 • Prečíslovanie cesty I / 77 A v k. ú. Čirč (prístupová cesta k štátnej hranici), v dĺžke 0,096 km na cestu I / 77a . Začiatok cesty je v križovatke s cestou I / 77, v kumulatívnom staničení 31,979 km. Koniec vybudovanej odbočky je na hranici Slovenskej republiky s Poľskou republikou – hraničný priechod Čirč/Leluchów – 1.5.2022
 • Vyradenie úseku cesty III / 3573 v k. ú. Ďapalovce, v dĺžke 0,102 km. Začiatok úseku je v km 12,470 a koniec úseku je v km 12,572, v obci Ďapalovce. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Ďapalovce a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 15.4.2022
 • Zaradenie úseku cesty I / 66b (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 66C ) obchvat mesta Brezno, v celkovej dĺžke 2,270 km. Začiatok vybudovaného úseku je v pripojení na cestu I / 66 , v kumulatívnom staničení km 112,567. Koniec vybudovaného úseku je v okružnej križovatke s cestami II / 529 a III / 2397,  – 1.2.2022


ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020 – 2019

ROK 2018 - 2017

ROK 2016 - 2015

ROK 2014 - 2012  Aktualizované: 28.11.2023


Publikované: 22.5.2011


<december 2023>
poutstštpisone
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Aktuálne

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Stav aktualizácie 2023

Stav aktualizácie 2023

26.07.2023

 V mesiacoch marec-júl 2023 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2023. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Workshop pre správcov - 2023

Workshop pre správcov - 2023

19.04.2023

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 29.5.2023 do 1.6.2023 Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti