CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Vybrané zmeny v cestnej sieti SR
Prejsť na navigáciu

Vybrané zmeny v cestnej sieti SR

Mapy cestnej siete (prehľadové mapy SR, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy) sa aktualizujú 1 x ročne. Na každej mape (statickom obrázku- JPG, PNG, PDF) sa nachádza údaj o dátume spracovania a aktuálny stav údajov ku dňu.

Aktuálny stav údajov cestnej siete zobrazujeme na Portáli informačného systému modelu cestnej siete, v aplikácií Mapy CDB. Online mapy zobrazujú stav údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií priamo z našej publikačnej databázy, do ktorej prichádzajú údaje priamo po ich spracovaní a kontrole.  Aktualizácie sú publikované spravidla v trojmesačných intervaloch.

Zoznam vybraných zmien v cestnej sieti SR s obsahom

-  otvorené nové úseky ciest – celkové situácie, zložité križovatky 

-  zmeny  (prečíslovanie, pretriedenie ciest, výrazné zmeny v dĺžkach atď.)


 ROK 2023

 • Vyradenie časti cesty II / 566 (Ruská Volová – Ulič) v k. ú. Ruská Volová, Brezovec a Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 5,510 km v kumulatívnom staničení km 28,680 – 34,190. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. Vyradenie časti cesty II / 558 (Ulič – štátna hranica Ukrajina) v k. ú. Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 0,327 km v kumulatívnom staničení km 38,833 – 39,160. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná.  Pretriedenie časti cesty II / 566 v k. ú. Ruská Volová, Klenová a Ubľa, okres Snina v cestnej sieti. V dĺžke 4,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 24,580 – 28,680, od uzlového bodu 3822A00300 ako cestu III / 3897 v novom kumulatívnom staničení km 0,000 – 4,100. - 1.5.2023

 • Vyradenie úseku cesty III / 3578, v k. ú. Korunková, okres Stropkov v dĺžke 0,355 km z cestnej siete. V staničení km 1,357 – 1,712, po uzlový bod 2382A02300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3574, v k. ú. Vyšná Olšava, okres Stropkov v dĺžke 0,254 km z cestnej siete. V staničení km 4,793 – 5,047, od uzlového bodu 2833A13000 po uzlový bod 2833A06900. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Zaradenie miestnej cesty v dĺžke 0,460 km ako predĺženie cesty III / 3614, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou do cestnej siete. ZÚ km 7,165 cesty III / 3614 uzlového bodu 3811A03400 v obci Zámutov a KÚ km 7,625 navrhovaného predĺženia cesty III / 3614 v obci Zámutov. Vyradenie úseku cesty III / 3611 v dĺžke 0,325 km, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou z cestnej siete. ZÚ km 2,409 cesty III / 3611 od uzlového bodu 3811A03700 v obci Zámutov a KÚ km 2,734 cesty III / 3611 po uzlový bod 3811A03500 v obci Zámutov. - 1.5.2023

 • Vyradenie  úseku cesty III / 3143 , v k. ú. Starina, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,225 km z cestnej siete. V kumulatívnom staničení km 0,963 – 1,188. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do siete miestnych ciest. - 01.04.2023
 • Zaradenie úseku cesty I / 64, pracovne označenej ako I / 64E v meste Rajecké Teplice, v dĺžke 1,046 km do cestnej siete. Pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2108, v dĺžke 0,141 km.  ZÚ 0,000 km = 185,216 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,141 km = 185,357 km pôvodnej cesty I / 64 . Ďalej pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2106, v dĺžke 0,709 km. ZÚ 0,000 km = 185,357 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,709 km = 186,066 km pôvodnej cesty I/64. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty III / 2107 na cestu III / 2106 v dĺžke 0,048 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,048 km. Prestaničenie pôvodného úseku cesty III / 2018 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku, predĺžením o 0,141 km. Ďalej prestaničenie pôvodného úsek cesty III / 2106 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku o dĺžku 0,709 km + 0,048 km. Vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,329 km. ZÚ 0,000 km = 186,066 km pôvodnej cesty I / 64 a KÚ 0,329 km = 186,395 km pôvodnej cesty I / 64. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta. Ďalej vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,070 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,070 km. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta - 01.03.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Kručov, v dĺžke 0,985 km, od uzlového bodu 2833A06600 po uzlový bod 2833A07500. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kručov a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. Prestaničenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Ruská Voľa a v k. ú. Matiaška  v dĺžke 4,894 km.  Začiatok cesty je v km 5,879 km pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A04900 v obci Matiaška a koniec cesty III / 3570 je v km 0,985 pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A00900 v obci Ruská Voľa. -  31.1.2023
 • Vyradenie  úseku cesty III / 1256 v k. ú. Kočín, v dĺžke 0,277 km, medzi uzlovými bodmi 3531A22500 – 3531A05300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kočín – Lančár a cesta bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 10.1.2023

 ROK 2022

 • Zaradenie  úseku cesty v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 0,912 km ako cestu III / 3146 . Novovybudovaná cesta spája Levočskú ulicu a Prešovskú ulicu v meste Stará Ľubovňa a bude tvoriť predĺženie cesty III / 3146. Vyradenie úseku  cesty  III / 3146 v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 0,915 km. Začiatok úseku je v km 0,000 (uzlový bod 2741A01600) cesty III / 3146 v meste Stará Ľubovňa a koniec úseku je v km 0,915 (uzlový bod 2741A09200) cesty III / 3146 v meste Stará Ľubovňa.  Vyradenie úseku  cesty III / 3120 v k. ú. Stará Ľubovňa, v dĺžke 1,361 km. Predmetné úseky ciest sa po vyradení z cestnej siete  budú zaradené do siete miestnych ciest mesta Stará Ľubovňa ako miestne cesty. – 31.12.2022 
 • Zaradenie úseku miestnej cesty ako predĺženie cesty III / 3610 v k. ú. Zlatník, v dĺžke 0,651 km, od uzlového bodu 3811A02700 v staničení km 2,839 – 3,490. Cesta bude po zaradení do cestnej siete prevedená do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. – 30.12. 2022 
 • Vyradenie úseku cesty III / 3503 v k. ú. Vyšný Kručov, v dĺžke 0,250 km, od uzlového bodu 2833A21400 po uzlový bod 2833A07400. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Vyšný Kručov a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 15.12. 2022    
 • Vyradenie úseku cesty III / 3869 v k. ú. Roškovce, v dĺžke 2,228 km, v kumulatívnom staničení km 5,853 – 8,081. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Roškovce a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  Prestaničenie časti cesty III / 3869 v k. ú. Varechovce, v dĺžke 0,386 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 8,081 – 8,467 (od uzlového bodu 2832A02800 po uzlový bod 2832A00300), v novom kumulatívnom staničení km 5,853 – 6,239. – 15.12. 2022
 • Zaradenie  novovybudovaného úseku cesty v k. ú. Chorvátsky Grob a k. ú. Bernolákovo, v dĺžke 1,700 km, ako cestu II / 127 . Cesta bude po zaradení do cestnej siete plynulým pokračovaním existujúcej cesty II / 127– 1.11.2022
 • Vyradenie úseku  cesty I / 65 v k. ú. Nová Baňa, v lokalite Železničný rad, v mieste „zaslepeného úseku“, v celkovej dĺžke 2,328 km. Cesta bude po vyradení z cestnej siete zaradená do siete miestnych ciest mesta Nová Baňa ako miestna cesta.– 1.7.2022
 • Vyradenie úseku  cesty III / 2335 v k. ú. Žiar v dĺžke 0,508 km. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Žiar a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  – 15.6.2022
 • Vyradenie úseku  cesty III / 3104 v k. ú. Bušovce v dĺžke 0,718 km. Od uzlového bodu 2732A0100 po uzlový bod 2732A01900. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Bušovce a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta.  – 1.6.2022
 • Prečíslovanie cesty I / 79 A v k. ú. Slovenské Nové Mesto (prístupová cesta k štátnej hranici), v dĺžke 0,319 km na cestu I / 79a . Začiatok cesty je v križovatke s cestou I / 79, v kumulatívnom staničení 55,166 km. Koniec vybudovaného úseku cesty je na hranici Slovenskej republiky s Maďarskou republikou – hraničný priechod Slovenské Nové Mesto/Sátoraljaújhely – 1.5.2022
 • Prečíslovanie cesty I / 77 A v k. ú. Čirč (prístupová cesta k štátnej hranici), v dĺžke 0,096 km na cestu I / 77a . Začiatok cesty je v križovatke s cestou I / 77, v kumulatívnom staničení 31,979 km. Koniec vybudovanej odbočky je na hranici Slovenskej republiky s Poľskou republikou – hraničný priechod Čirč/Leluchów – 1.5.2022
 • Vyradenie úseku cesty III / 3573 v k. ú. Ďapalovce, v dĺžke 0,102 km. Začiatok úseku je v km 12,470 a koniec úseku je v km 12,572, v obci Ďapalovce. Predmetný úsek cesty sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Ďapalovce a bude zaradený do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 15.4.2022
 • Zaradenie úseku cesty I / 66b (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 66C ) obchvat mesta Brezno, v celkovej dĺžke 2,270 km. Začiatok vybudovaného úseku je v pripojení na cestu I / 66 , v kumulatívnom staničení km 112,567. Koniec vybudovaného úseku je v okružnej križovatke s cestami II / 529 a III / 2397,  – 1.2.2022


ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020 – 2019

ROK 2018 - 2017

ROK 2016 - 2015

ROK 2014 - 2012  Aktualizované: 11.7.2023


Publikované: 22.5.2011


<september 2023>
poutstštpisone
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Aktuálne

Stav aktualizácie 2023

Stav aktualizácie 2023

26.07.2023

 V mesiacoch marec-júl 2023 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2023. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Workshop pre správcov - 2023

Workshop pre správcov - 2023

19.04.2023

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 29.5.2023 do 1.6.2023 Viac…

Aktualizácia údajov CTEPK - 2023

Aktualizácia údajov CTEPK - 2023

17.03.2023

Dňa 17.3.2023 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikáci so stavom údajov k 1.1.2023. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2022; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti