Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Vybrané zmeny v cestnej sieti SR
Prejsť na navigáciu

Vybrané zmeny v cestnej sieti SR

Mapy cestnej siete (prehľadové mapy SR, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy) sa aktualizujú 1 x ročne. Na každej mape (statickom obrázku- JPG, PNG, PDF) sa nachádza údaj o dátume spracovania a aktuálny stav údajov ku dňu.

Aktuálny stav údajov cestnej siete zobrazujeme na Portáli informačného systému modelu cestnej siete, v aplikácií Mapy CDB. Online mapy zobrazujú stav údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií priamo z našej publikačnej databázy, do ktorej prichádzajú údaje priamo po ich spracovaní a kontrole.  Aktualizácie sú publikované spravidla v trojmesačných intervaloch.

Zoznam vybraných zmien v cestnej sieti SR s obsahom

-  otvorené nové úseky ciest – celkové situácie, zložité križovatky 

-  zmeny  (prečíslovanie, pretriedenie ciest, výrazné zmeny v dĺžkach atď.)


 ROK 2024

  

 • Vyradenie úseku cesty III / 2614 od dopravnej značky 305-50 (Obec Olováry) po začiatok nevybudovaného úseku označeného uzlovým bodom 4623A03900 v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,486 – 2,985 km. Vyraďovaný úsek cesty III / 2614 v dĺžke 0,499 km bude vyradený z cestnej siete a prevedený do vlastníctva obce Olováry ako miestna cesta aj s mostným objektom č. M2833. Prečíslovanie úseku cesty III / 2614 v obci Nová Ves v dĺžke 0,317 km v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,985 – 3,302 km bude prečíslovaný na cestu s navrhovaným číslom III / 2617. Prestaničenie cesty III / 2614 v dĺžke 2,486 km v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 2,486 km (dôjde ku skráteniu cesty III / 2614) a cesty III / 2617 so zmenou jej orientácie v dĺžke 0,317 km v novom kumulatívnom staničení 0,000 –0,317 km Začiatok cesty III / 2617 bude v mieste ukončenia smerového delenia, ktoré je označené uzlovým bodom 4621A00703 ako súčasť zložitej križovatky s cestou II / 527. - 15.05.2024

 • Zaradenie úseku miestnej cesty v intraviláne obce Šemetkovce so začiatkom v uzlovom bode 2831A04800 v dĺžke 0,030 km ako pokračovanie cesty III / 3541 v novom kumulatívnom staničení km 5,831 – 5,861.  – 1.5.2024 

 • Vyradenie  úseku cesty III / 2146 v k. ú. Martin, Tomčany a Dražkovce, okres Martin so začiatkom v mieste existujúcej križovatky - uzlový bod 2633A02700 po uzlový bod 2633A03000, v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000 – 1,808 v celkovej dĺžke 1,808 km. Vlastníkom a majetkovým správcom vyraďovaného úseku cesty bude mesto Martin.  - 15.04.2024 
 • Zaradenie úseku miestnej cesty so začiatkom v mieste existujúcej križovatky - uzlový bod 3614A04600 v dĺžke 0,615 km na cestu III / 2427 v dĺžke 0,615 km ako plynulé pokračovanie cesty III / 2427, v kumulatívnom staničení cesty III / 2427 km 13,435 – 14,050.  - 15.03.2024

ROK 2023

 • Vyradenie úseku cesty III / 2376 v k. ú. Hronec v dĺžke 0,197 km. ZÚ je v km 0,000 pôvodnej cesty III/2376, ZÚ v križovatke s cestou III/2375 – III/2376 v smere, úsek 3623A03200_3623A03300 a KÚ je v km 0,197 pôvodnej cesty III/2376.  Po vyradení z cestnej siete bude predmetný úsek cesty prevedený do vlastníctva štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. - 15.11.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3608 v k. ú. Skrabské v dĺžke 0,155 km. ZÚ je v km 3,791 cesty III/3608 v obci Skrabské – uzlový bod 3811A05900 a KÚ je v km 3,946 cesty III/3608 v obci Skrabské – uzlový bod 3811A02400.  Po vyradení z cestnej siete bude predmetný úsek cesty prevedený do vlastníctva obce Skrabské. - 15.11.2023

 • Vyradenie časti cesty II / 566 (Ruská Volová – Ulič) v k. ú. Ruská Volová, Brezovec a Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 5,510 km v kumulatívnom staničení km 28,680 – 34,190. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. Vyradenie časti cesty II / 558 (Ulič – štátna hranica Ukrajina) v k. ú. Ulič, okres Snina z cestnej siete. V dĺžke 0,327 km v kumulatívnom staničení km 38,833 – 39,160. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná.  Pretriedenie časti cesty II / 566 v k. ú. Ruská Volová, Klenová a Ubľa, okres Snina v cestnej sieti. V dĺžke 4,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 24,580 – 28,680, od uzlového bodu 3822A00300 ako cestu III / 3897 v novom kumulatívnom staničení km 0,000 – 4,100. - 1.5.2023

 • Vyradenie úseku cesty III / 3578, v k. ú. Korunková, okres Stropkov v dĺžke 0,355 km z cestnej siete. V staničení km 1,357 – 1,712, po uzlový bod 2382A02300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3574, v k. ú. Vyšná Olšava, okres Stropkov v dĺžke 0,254 km z cestnej siete. V staničení km 4,793 – 5,047, od uzlového bodu 2833A13000 po uzlový bod 2833A06900. Cesta bude po vyradení z cestnej siete rekultivovaná. - 1.5.2023
 • Zaradenie miestnej cesty v dĺžke 0,460 km ako predĺženie cesty III / 3614, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou do cestnej siete. ZÚ km 7,165 cesty III / 3614 uzlového bodu 3811A03400 v obci Zámutov a KÚ km 7,625 navrhovaného predĺženia cesty III / 3614 v obci Zámutov. Vyradenie úseku cesty III / 3611 v dĺžke 0,325 km, v k. ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou z cestnej siete. ZÚ km 2,409 cesty III / 3611 od uzlového bodu 3811A03700 v obci Zámutov a KÚ km 2,734 cesty III / 3611 po uzlový bod 3811A03500 v obci Zámutov. - 1.5.2023

 • Vyradenie  úseku cesty III / 3143 , v k. ú. Starina, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,225 km z cestnej siete. V kumulatívnom staničení km 0,963 – 1,188. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do siete miestnych ciest. - 01.04.2023
 • Zaradenie úseku cesty I / 64, pracovne označenej ako I / 64E v meste Rajecké Teplice, v dĺžke 1,046 km do cestnej siete. Pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2108, v dĺžke 0,141 km.  ZÚ 0,000 km = 185,216 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,141 km = 185,357 km pôvodnej cesty I / 64 . Ďalej pretriedenie pôvodného úsek cesty I / 64 na cestu III / 2106, v dĺžke 0,709 km. ZÚ 0,000 km = 185,357 km pôvodnej cesty I/64 a KÚ 0,709 km = 186,066 km pôvodnej cesty I/64. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty III / 2107 na cestu III / 2106 v dĺžke 0,048 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,048 km. Prestaničenie pôvodného úseku cesty III / 2018 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku, predĺžením o 0,141 km. Ďalej prestaničenie pôvodného úsek cesty III / 2106 v cestnej sieti z dôvodu úpravy jej dĺžky na začiatku úseku o dĺžku 0,709 km + 0,048 km. Vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,329 km. ZÚ 0,000 km = 186,066 km pôvodnej cesty I / 64 a KÚ 0,329 km = 186,395 km pôvodnej cesty I / 64. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta. Ďalej vyradenie pôvodného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,070 km. ZÚ 0,000 km a KÚ 0,070 km. Cesta bude po vyradení z cestnej siete slúžiť ako miestna cesta - 01.03.2023
 • Vyradenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Kručov, v dĺžke 0,985 km, od uzlového bodu 2833A06600 po uzlový bod 2833A07500. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kručov a bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. Prestaničenie úseku cesty III / 3570 v k. ú. Ruská Voľa a v k. ú. Matiaška  v dĺžke 4,894 km.  Začiatok cesty je v km 5,879 km pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A04900 v obci Matiaška a koniec cesty III / 3570 je v km 0,985 pôvodnej cesty III / 3570 v uzlovom bode 2833A00900 v obci Ruská Voľa. -  31.1.2023
 • Vyradenie  úseku cesty III / 1256 v k. ú. Kočín, v dĺžke 0,277 km, medzi uzlovými bodmi 3531A22500 – 3531A05300. Cesta bude po vyradení z cestnej siete prevedená do vlastníctva obce Kočín – Lančár a cesta bude zaradená do siete miestnych ciest ako miestna cesta. – 10.1.2023


ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020 – 2019

ROK 2018 - 2017

ROK 2016 - 2015

ROK 2014 - 2012  Aktualizované: 23.5.2024


Publikované: 22.5.2011


<jún 2024>
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti