Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Roky 2020 - 2019

ROK 2020

 • Zaradenie úseku existujúcej cesty pozemnej komunikácie (od križovatky s cestou III / 1290 smerom do miestnej časti Majdánske, po obratisko s autobusovou zastávkou) v k.ú. Horné Orešany, v dĺžke 1,668 km ako cestu III / 1305. – 15.12.2020
 • Nový úsek diaľnice D4  bol otvorený 8.11.2020. Spája cesty I/ 63 a II/ 572A, medzi križovatkami Podunajské Biskupice - Vrakuňa.
 • Zaradenie úseku novovybudovanej PK (preložky cesty I / 11 , št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) v dĺžke 0,875 km v novom kumulatívnom staničení 1,411 – 2,286 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 11 (št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) so začiatkom v mieste začatia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11 a s koncom v mieste ukončenia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11, v dĺžke 0,863 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 -2,274 km a pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,865 (km 408). Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 – 1,859 km (0,448 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,458 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje . Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,969 – 2,274 km (0,305 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,568 (km 408) – 407,865 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje. Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 v dĺžke 0,110 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,859 – 1,969 km, v pôvodnom líniovom staničení 407,450 (km 408) – 407,560 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Svrčinovec a zaradí sa do siete miestnych komunikácií ako účelová miestna komunikácia. -15.11.2020
 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k.ú. Prešov v dĺžke 0,753 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 78,348 – 79,101 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty (preložka cesty I / 68 ) v k.ú. Prešov a k.ú. SoIivar, v dĺžke 3,532 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 79,101 – 82,633 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. Prešov a k.ú- SoIivar, v dĺžke 0,330 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 21,755 – 22,105 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. SoIivar, v dĺžke 0,998 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 22,105 – 23,103 km. Prečíslovanie existujúceho úseku cesty I / 80 v dĺžke 1,541 km na cestu I/68 v pôvodnom kumulatívnom staničení I / 80 0,282 – 1,823 km , a v novom kumulatívnom staničení I / 68 82,633 – 84,174 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 20 v k.ú. Solivar, v dĺžke 0,347, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,282 – 1,823. Predmetný úsek cesty sa prevedie do vlastníctva mesta Prešov a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 80 v k. ú. Solivar, v dĺžke 0,282 km. Predmetný úsek cesty sa zrekultivuje. - 1.10.2020.
Mapa  – usporiadanie cestnej siete v meste Prešov.

 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2307 v k. ú. Trstená, v okrese Tvrdošín v dĺžke 0,383 km v kumulatívnom staničení 0,00 – 0,383 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva mesta Trstená a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. - 1.10.2020

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,984 km v k. ú. Komárno, v novom kumulatívnom staničení 0,00 – 0,984 km. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty I / 64 v dĺžke 1,319 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,00 – 1,319 km na cestu I/64a. - 15.9.2020
 • Zaradenie existujúcej časti miestnej komunikácie v k. ú. Poloma, v okrese Sabinov v dĺžke 0,100 km od uzlového bodu 2743A03400, v staničení 2,373 –2,473 km ako predĺženie cesty III / 3172 - 1.10.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 2210  v dĺžke 367 m, v pôvodnom staničení 0,000–0,367 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ivachnová.– 1.6.2020 
 • Vyradenie úseku cesty III / 2354  v dĺžke 0,066 km, v pôvodnom staničení 0,000–0,066 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Bobrovník.– 1.6.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3148  v dĺžke 0,770 km, v kumul. staničení 7,570 – 8,340 km v k.ú. Lesnica do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.5.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3046 v dĺžke 1,001 km, v kumul. staničení 0,000 – 1,001 km v k.ú. Lorinčík do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.3.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 205 m, v pôvodnom staničení 304,328 – 304,533 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Nové Hony.– 10.2.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 425 m, v pôvodnom staničení 304,533 – 304,958 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ožďany. –10.2.2020
 • Nový úsek cesty III/1383 Macov – Blatná na Ostrove bol otvorený dňa 27.1.2020. Výstavbou rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice  bola prerušená existujúca trasa cesty III/1383 medzi obcami Macov a Blatná na Ostrove. Preloženie cesty v predmetnom úseku sa zrealizovalo kvôli výstavbe rýchlostnej cesty R7. Preložka je zo začiatku úseku vedená v priamej trase existujúcej cesty III/1383, ktorá vedie z obce Macov a ďalej trasa pokračuje priamym úsekom nad plánovaným úsekom cesty R7 mostným objektom. Dĺžka preložky cesty je 457,925 m.

ROK 2019

 • Pretriedenie  úseku existujúcej cesty III / 1113 v k. ú. Malacky, Rohožník v dĺžke 11,571 km na cestu II / 143 . Pôvodné kumulatívne staničenie je 0,000 – 11,571 km, je zhodné s novým kumulatívnym staničením. Začiatok cesty je v križovatke s cestou II / 590 a koniec je v križovatke s cestou II / 501; – 1.12.2019
 • Pretriedenie  úseku existujúcej rýchlostnej cesty R2 v regióne Košice v dĺžke 12,218 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 54,813 – 67,031 km na cestu I. triedy I / 16 v novom kumulatívnom staničení 169,770 – 208,988 km.  Pretriedenie úseku existujúceho privádzača rýchlostnej cesty PR3 v regióne Košice v dĺžke 4,515 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 8,186 – 12,701 km na cestu I. triedy I / 16 v novom kumulatívnom staničení 208,988 – 213,648 km. Pretriedenie úseku existujúceho privádzača rýchlostnej cesty PR3 v regióne Košice v dĺžke 8,186 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 8,186 km. Predmetný úsek privádzača rýchlostnej cesty sa pretriedi na cestu I. triedy I / 20  v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 8,041 km. – 21.11.2019
 • Vyradenie úseku cesty II / 3582 v k.ú. obce Baňa v dĺžke 0,360 km do siete miestnych komunikácií.  – 20.9.2019
 •  Vyradenie úseku cesty II / 3146 v k.ú. obce Jakubany v dĺžke 1,100 km do siete miestnych komunikácií.  – 20.9. 2019
 • Pretriedenie  úseku cesty I / 66 v dĺžke 5,765 km v pôvodnom kumul staničení 240,731– 246,496 km na cestu III/3078 v novom kumul. staničení 0,000 – 5,765 km, (Tatranská Javorina) a pretriedenie úseku cesty III / 3078 v dĺžke 2,985 km v pôvodnom kumul staničení 0,000 – 2,985 km na cestu I/66 v novom kumul. staničení 240,731 – 243,686 km.  – 20.6.2019

 • Vyradenie úseku cesty II / 513 v k.ú. mesta Leopoldov v dĺžke 0,993 km vrátane mostného objektu M9476 do siete miestnych komunikácií.  – apríl 2019

 • Zaradenie úseku cesty v mimoúrovňovej križovatke Brodno v dĺžke 0,576 a 0,574 ako cestu I/11 a vyradenie úseku existujúcej cesty I / 11 v k.ú. v meste Žilina v dĺžke 0,571 km. – marec 2019

 • Zaradenie úseku novovybudovanej preložky cesty I / 77 v k.ú. mesta Bardejov v dĺžke 5,170 km, úseku novovybudovanej preložky cesty II / 545 v k.ú. mesta Bardejov v dĺžke 0,235 km, úseku novovybudovanej preložky cesty III / 3507 v k.ú. mesta Bardejov v dĺžke 0,173 km, Pretriedenie existujúcej  cesty III / 545 v dĺžke 1,095 na cestu I / 77 a vyradenie  úseku existujúcej cesty I / 77  v dĺžke 1,330 km, úseku existujúcej cesty II / 545 v kumul. staničení 31,341 – 31,638 km  – február 2019

 • Vyradenie úseku cesty II / 1870 v dĺžke 0,196 a úseku cesty III/ 1871 v dĺžke 0,095 m a v k.ú. mesta Trenčín  do siete miestnych komunikácií, zaradenie novovybudovaného úseku do existujúcej cesty III/1870 v dĺžke 0,480 km, prečíslovanie pôvodneho úsek cesty III/1871 v dĺžke 0,942 km (kumul. st. 1,518 – 2,460 km) na cestu III/1870 v dĺžke 0,942 km   – február 2019
 • Pretriedenie úseku cesty III / 1400 v k. ú. Dolný Štál a Topoľniky v dĺžke 5,835 km na cestu II / 211 v nezmenenej dĺžke a kumulatívnom staničení 0,000 – 5,835 km. – január 2019
 • Z dôvodu potreby zosúladenia základných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK) s údajmi administratívnych hraníc, sme v priebehu IV. štvrťroka 2018 vykonali zmeny v evidencii polohy uzlov referenčnej siete v mieste hraníc krajov/okresov SR tak, aby zodpovedali platným údajom administratívnych hraníc, ktoré kompetenčne spadajú pod rezort geodézie, kartografie a katastra. Uvedené zmeny sú t.č. ukončené a sú obsahom údajov CTEPK so stavom k 01.01.2019…. Viac informácii…

Publikované: 7.10.2020


<jún 2024>
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti