CDB>RÔZNE AKTIVITY>Rok 2018
Prejsť na navigáciu

Rok 2018

XXIII. Seminár Ivana Poliačka

XXIII. Seminár Ivana PoliačkaV dňoch 21. – 23. novembra 2018 v Jasnej, v hoteli Grand sa konal XXIII. seminár Ivana Poliačka, Rozvoj cestnej infraštruktúry.

Zameranie a odborné témy v poradí už XXIII. seminára Ivana POLIAČKA boli  o cestnej infraštruktúre, o jej plánovaní a tiež o jej realizácii, teda o cestnom staviteľstve v náročných podmienkach. Cestná a diaľničná sieť v dobre fungujúcej spoločnosti má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Na Slovensku preberá cestná infraštruktúra veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Výzva na účasť a príspevky mala u odborníkov veľký ohlas, ale veľká časť príspevkov sa týkala inovácií a nových technológií v cestnom staviteľstve. Je to pochopiteľné, pretože v súčasnosti sa rozširujú požiadavky na cestné stavebné materiály, technológie, ochranu životného prostredia, úsporu energií a opätovné použitie materiálov. Avšak v programe seminára na úvod nemohli chýbať základné témy o cestnej infraštruktúre v konfrontácii s požiadavkami na cestnú dopravu, o úlohe dopravného inžinierstva a o význame dopravného modelu.

 Témy konferencie boli :

 • Cestná infraštruktúta a stav v cestnej doprave
 • Dopravné inžinierstvo a cestmá infraštruktúra
 • Inovácie v cestnom staviteľstve

Na konferencií mali online tematickú prednášku  Ing. Alica Szebényiová CSc., Ing. Marianna Králiková  na tému Centrálna technická evidencia ciest v SR.


seminár Inovatívne riešenia pre mestá a regióny a open data

Po dvoch ročníkoch workshopov, ktoré organizoval Univerzitný vedecký park (UVP) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) („Európske trendy v oblasti Inteligentných dopravných systémov – stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska“ a „Inteligentná doprava – Dopravné dáta, dopravné informácie, mobilita“),  UVP organizoval seminár  dňa 25.4.2018 v Žiline - Inovatívne riešenia pre mestá a regióny a open data.

Hlavnými okruhmi boli:

 • Cestná databanka,
 • Národný systém dopravných informácií/Národné dopravné informačné centrum,
 • príklady inovatívnych riešení z podnikateľského prostredia,
 • príklady prác realizovaných na UNIZA,
 • otvorené dáta.

Na seminári budú mať  online tematickú prednášku  Ing. Alica Szebényiová CSc., Ing. Marianna Králiková  na tému Centrálna technická evidencia ciest v SR,


Workshop pre správcov CK - 2018

Úsek technického rozvoja  organizoval v dňoch 9 - 13. apríl. 2018 pracovné stretnutie / workshop so správcami cestných komunikácií. Program stretnutia bol zameraný na problematiku centrálnej technickej evidencie ciest,  systému hospodárenia s vozovkami a mostami – používanie aplikácií ISMCS.

Pozvaní účastníci workshopu získali aktuálne informácie o spôsobe prevádzky uvedených agend.
 

Témy odborného programu boli:

1. DEŇ

Centrálna technická evidencia ciest (CTEC):

 • Praktické informácie k používaniu údajov CTEC – tvorba údajov od zberu až k ich publikovaniu, typy staničení a ich používanie, atď.
 • Portál IS MCS – novinky; používanie údajov (Mapy CDB, Metadáta k údajom CTEC)
 • Evidencia priepustov zo strany správcu/prevádzka – portálová aplikácia, mobilná aplikácia
 • Mobilná aplikácia pre priepusty – práca v teréne
 • Diskusia – rôzne témy, ako napr. usporadúvanie cestnej siete, trasy pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov

2. DEŇ

Systém hospodárenia s vozovkami (SHV)

 • Technické predpisy rezortu pre systém hospodárenia s vozovkami
 • Hlavné prehliadky cestných komunikácií – portálová a mobilná aplikácia ESCES
 • Evidencia dokončených akcií súvislej údržby a opráv vozoviek

Systém hospodárenia s mostami (SHM)

 • Technické predpisy rezortu pre systém hospodárenia s mostami
 • Mobilná aplikácia M-Mosty
 • Informačný systém modelu cestnej siete ISMCS – Mosty

Fotografie z workshopu Dudince 2018 

Workshop - 2018 


Ďakujeme všetkým správcom cestných komunikácií za aktívnu účasť!


CESTNÁ KONFERENCIA 2018

V dňoch 27. – 28. marca 2018 v Bratislave, v hoteli Holiday Inn sa konala Cestná konferencia 2018.

Podujatie bolo určené pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov štátnej správy, samosprávy, správcov cestných komunikácií, investorov, projektantov, pracovníkov výskumných organizácií a vysokých škôl.

 Témy konferencie boli :

 • Rozvoj, financovanie, výstavbaa údržba cestnej siete
 • Svetová cestná asociácia AIPCR/PIARC
 • Cestná infraštruktúra a doprava v mestách a obciach
 • Výstavba cestných komunikácií z pohľadu zhotoviteľov a informačné modelovanie stavieb

Na konferencií mali online tematickú prednášku  Ing. Alica Szebényiová CSc., Ing. Marianna Králiková  na tému Centrálna technická evidencia ciest v SR,

Aktualizované: 27.11.2018

 

Publikované: 17.4.2018


<september 2021>
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Aktuálne

TP 103 pre nadrozmernú dopravu

TP 103 pre nadrozmernú dopravu

21.05.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s účinnosťou od 20.5.2021 schválilo technický predpis TP 103 – Nadmerná a nadrozmerná doprava. Ďalšie informácie o určovaní trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov sa nachádzajú v sekcii Prepravné trasy.

Viac…

Stav aktualizácie - apríl 2021

Stav aktualizácie - apríl 2021

28.04.2021

V mesiacoch marec – apríl 2021 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2021. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Aktualizácia údajov CTEC

Aktualizácia údajov CTEC

20.03.2021

Dňa 19.3.2021 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest so stavom údajov k 1.1.2021. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2020; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti