Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>Slovník pojmov
Prejsť na navigáciu

Slovník pojmov

Publikované: 7.3.2013

Aktualizácia máp
CDB všetky tematické mapy cestnej siete aktualizuje pravidelne, 1 x ročne. V pripade veľkých zmien v cestnej sieti aktualizácia prebieha podľa potreby.
CDB
Cestná databanka
Cesta
Cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.
Cesta I. triedy
Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.
Cesta II. triedy
Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.
Cesta III. triedy
Cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.
Cestná databanka
Náplňou odboru Cestnej databanky (CDB) je centrálna technická evidencia cestných komunikácií (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a zabezpečovanie prevádzky dispečingu centrálnej spravodajskej služby.
Cestná komunikácia
Cestné komunikácie z reálneho prostredia sú realizované ako smerovo orientované líniové prvky, ktoré majú svoju orientáciu danú začiatkom a koncom, pričom sú vytvorené vždy dva - pre každý smer cestnej komunikácie jeden. Línia reprezentuje os jazdného pásu príslušnej CK.
Cestný ťah
Cestné ťahy reprezentujú medzinárodné a iné koridory prechádzajúce územím Slovenskej republiky. Ich priebeh je odvodený z priebehu úsekov, po ktorých prechádzajú.
Geoportál
Služby mapového servera Cestnej databanky, ktoré poskytujú možnosť prezerať aktuálne/on-line údaje centrálnej technickej evidencie cestnej siete SR.
Inspire
Infrastructure for Spatial Information in Europe
IS MCS
Informačný systém modelu cestnej siete
Kalibračný úsek
Kalibračný úsek je úsek cestnej komunikácie s presnosťou dĺžky 1 000 m. Kalibračné úseky boli vytýčené na smerovo a výškovo "rovných“ úsekoch, boli označené značkami s nápisom " Kalibračný úsek – ZÚ" a "Kalibračný úsek – KÚ", umiestnenými v nespevnenej krajnici, resp. v násypovom svahu zemného telesa CK a klincami v spevnenej krajnici vozovky.Slúžia všetkým používateľom kalibrovaných dĺžkomerov k ich potrebnej kalibrácií.
Kilometrovníkové staničenie
KILOMETROVNÍKOVÉ staničenie je staničenie javu od najbližšej dopravnej značky IS 32a, IS 32b “Kilometrovník“. Vzniklo pripočítaním vzdialenosti javu od značky k hodnote značky. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v kilometroch, aj v metroch.
Kumulatívne staničenie
KUMULATÍVNE staničenie je staničenie javu od začiatku CK na území SR, vzniklo spočítaním evidenčných dĺžok uzlových úsekov v smere staničenia CK. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v metroch alebo v kilometroch.
Mapový list
CDB spracúva a zverejňuje tematické mapy cestnej siete v mierke 100 000, pre formát A4.
Mapy cestnej siete
Cestná databanka spracúva tematické mapy cestnej siete v mierkach 1 000 000, 500 000, 300 000, 200 000, 150 000, 100 000, 50 000.
Mapy okresov
CDB spracúva a zverejňuje tematické mapy okresov cestnej siete v mierke 200 000 vo formáte A3 a v mierke 50 000 pre správcovske organizácie CK.
Profilograph
Zariadenie na meranie rovinatosti vozoviek.
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
SSC
Slovenská správa ciest
Staničenie
Dĺžka určitého javu od začiatku cesty alebo od najbližšej dopravnej značky kilometrovník IS32a, b, c.
Stavebný dozor
Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.
Štatistické výstupy
Pravidelné ročné výstupy Cestnej databanky, ako sú : prehľad údajov o cestnej siete SR miestopisný priebeh cestných komunikácií SR, vybrané údaje o objektoch na cestnej siete SR, celkový prehľad stavu vozoviek SR.
ULS
Uzlový lokalizačný systém / Node link model
Úsek
Úseky popisujú priebeh cestných komunikácií. Geometria úsekov kopíruje os jazdných pásov CK v teréne.
Uzlový lokalizačný systém
Uzlový lokalizačný systém je používaný pre primárne lokalizovanie údajov centrálnej technickej evidencie CK pri ich terénnom zbere. Princípom lokalizácie je lineárne referencovanie voči uzlovému úseku, t.j. lokalizácia bodového prvku predstavuje vzdialenosť od začiatku uzlového úseku po miesto výskytu prvku. V prípade líniového prvku je lineárne referencovaný jeho začiatok a koniec. Uzol ULS je spravidla situovaný v mieste začiatku, konca či vetvenia osí jazdných pásov CK; úsek ULS predstavuje topologickú os jazdného pásu CK.
Uzol
Uzlový bod (uzol) je základný prvok identifikačnej a lokalizačnej základne siete cestných komunikácií. Umiestňuje sa na križovatkách cestných komunikácií , priechodoch CK hranicami okresov, jednotiek správy a údržby ciest , stredísk správy a údržby diaľnic , začiatkoch a koncoch CK a na pomocných miestach tak, aby vznikla sieť bodov, ktoré vytvárajú úseky.

<apríl 2024>
poutstštpisone
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti