CDB>Poskytovanie údajov>Poskytovanie vektorových údajov CTEPK
Prejsť na navigáciu

Poskytovanie údajov

Slovenská správa ciest / Odbor cestnej databanky sprístupňuje údaje centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácii v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov bezodplatne, nasledovnými spôsobmi:

1. webovými službami, ktoré sú publikované podľa OGC štandardov (WMS, WFS), a

2. poskytnutím údajov na základe licenčnej zmluvy

 

1. POSKYTNUTIE ÚDAJOV – MAPOVÉ SLUŽBY

Web Map Service (ďalej len WMS) znamená v preklade webová mapová služba. Jedná sa o štandard vyvinutý a ďalej rozširovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracujúca na princípe klient-server umožňuje zdielanie geografickej informácie vo forme rastrových máp v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky napr. GIS softwaru na WMS server sú primárne obrazové dáta v najrôznejších formátoch (JPEG, TIFF, PNG, aj.), ktoré zobrazujú tematické geografické informácie (tematickú mapu - vrstvu), alebo môžu byť výsledkom prekrytu viac vrstiev (mapová kompozícia). Skutočnosť, že je obrázok georeferencovaný umožní jeho správnu prezentáciu. Georeferencovanie v tomto prípade môžeme chápať ako jednoznačne daný referenčný súradnicový systém a súradnicový obdĺžnik (box), ktorý obsahuje požadovaný obrázok v tomto systéme. Zdroj Wikipedia

Web Feature Service (ďalej len WFS) je štandard vyvinutý a ďalej rozširovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracujúca na princípe klient-server umožňuje zdielanie geografickej informácie vo forme vektorových dát v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky napr. GIS softwéru na WFS server sú primárne geodáta vo formáte GML. Dané geografické dáta (bod, línia, plocha) sú vztiahnuté k referenčnému súradnicovému systému najčastejšie udávaného pomocou datasetu EPSG. Služba je obdobná OGC službe WMS ale na rozdiel od nej poskytuje v základnej verzii prístup k vektorovým dátam s atribútmi vo formáte GML. Zdroj Wikipedia

WMS služba referenčnej siete ciest : Služba zobrazuje cestnú sieť SR, uzlové body referenčnej siete a dopravnú značku kilometrovník. Aktualizácia dát prebieha 1 x ročne.

Licencia : Creative Commons Attribution

 Odkaz na službu
Metadáta
 Náhľad
 https://ismcs.cdb.sk/inspire/services/FREE/WMS_ReferencnaSiet/MapServer/WMSServer
Metadáta Náhľad

 

WMS služba cestných ťahov : Služba zobrazuje medzinárodné cestné ťahy „E“. Aktualizácia dát prebieha 1 x ročne.

 Odkaz na službu
 Metadáta  Náhľad

https://ismcs.cdb.sk/inspire/services/FREE/WMS_E_tahy/MapServer/WMSServer

 Metadáta Náhľad


WMS služba cestných objektov : Služba zobrazuje cestné objekty , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ciest (most, podjazd, priepust, tunel, železničné priecestie). Aktualizácia dát prebieha 1 x ročne.

Licencia : Creative Commons Attribution

 Odkaz na službu
 Metadáta  Náhľad
 http://ismcs.cdb.sk/inspire/services/FREE/WMS_CestneObjekty/MapServer/WMSServer  Metadáta Náhľad


WFS služba referenčnej siete ciest : Služba umožňuje stiahnutie dát referenčnej siete pozemných komunikácií SR. Aktualizácia dát prebieha 1 x ročne. Dáta zahrňujú uzly a úseky referenčnej siete, cestné komunikácie, európske medzinárodné cestné ťahy E a dopravnú značku kilometrovník.

Licencia : Creative Commons Attribution

 Odkaz na službu
 Metadáta Náhľad

https://ismcs.cdb.sk/inspire/services/FREE/WFS_CestnaSiet/MapServer/WFSServer

 Metadáta Náhľad

 

WFS služba cestných objektov : Služba umožňuje stiahnutie dát cestných objektov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ciest (most, podjazd, priepust, tunel, železničné priecestie)  Aktualizácia dát prebieha 1 x ročne.

Licencia : Creative Commons Attribution

 Odkaz na službu
 Metadáta Náhľad

https://ismcs.cdb.sk/inspire/services/FREE/WFS_CestneObjekty/MapServer/WFSServer

 Metadáta Náhľad

 

2. POSKYTNUTIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE LICENČNEJ ZMLUVY

V prípade iných požiadaviek na poskytnutie vektorových údajov z centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR je potrebné zaslať konkrétnu požiadavku na cestna.databanka@ssc.sk. V požiadavke je potrebné uviesť dôvod požiadavky, o aké údaje má žiadateľ záujem, na akom rozsahu cestnej siete, v akom súradnicovom systéme a v akom formáte. Od žiadateľa požadujeme zaslať autorizovanú žiadosť – v prípade organizácie pečiatka a podpis.

Podporované formáty: ESRI GDB, ESRI MDB, SHP.

Údaje centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácii sú poskytnuté v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe licenčnej zmluvy.

 

Aktualizované: 29.3.2022

Publikované: 1.8.2019


<január 2023>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Aktuálne

Hľadáme do nášho tímu

Hľadáme do nášho tímu

26.01.2023

Hľadáme do nášho tímu nového kolegu, ktorý by sa venoval meraniu, vyhodnocovaniu a spracovaniu údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií. Ide o problematiku diagnostiky vozoviek.

Viac…

Certifikácia a distribúcia LT TMC SK v5.0

Certifikácia a distribúcia LT TMC SK v5.0

12.01.2023

Dňa 13.12.2022 boli organizáciou TISA (Traveller Information Services Association) certifikované lokalizačné kódy tabuliek TMC Slovenskej republiky, číslo 51, verzia 5.0 (ďalej len „LT SK v5.0“).

Viac…

Redizajn Portálu IS MCS

Redizajn Portálu IS MCS

18.08.2022

Dňa 17.08.2022 prebehla aktualizácia/redizajn Portálu IS MCS. Redizajn sa týka úvodnej stránky Portálu IS MCS, aplikácie Mapy CDB a aplikácie TRASY – trasovanie do 60 t a zadávanie žiadostí nad 60t, a predstavuje redizajn grafických komponentov tvoriacich prezentačnú časť aplikácií tak, aby sa efektívnejšie využívala plocha obrazovky. Viac…


Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti