Prejsť na navigáciu

Kategória cesty (len pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy)

Udáva označenie pre súhrn technických parametrov určitej cesty s rovnakým označením, priečnym usporiadaním a s rovnakou návrhovou rýchlosťou.

Kategóriu cesty podľa súčasne platnej normy STN 73 6101 z júla 2008 charakterizuje zlomok obsahujúci

  • v čitateli príslušné písmeno (C, R alebo D) a šírku CK v metroch,
  • v menovateli návrhovú rýchlosť v km/h.

Písmeno sa určí podľa triedy cesty  nasledovne:

  • diaľnica  – D,
  • rýchlostná cesta  – R,
  • cesta I, II, III triedy – C.

Norma stanovuje tieto základné kategórie ciest.

 Písmeno
 Šírka  
 Návrhová rýchlosť
D
26,5 140; 120; 100; 80
D 25,5 140; 120; 100; 80
D 24,5 120; 120; 100; 80
R 25,5
120; 120; 100; 80
R 24,5 120; 100; 80; 60
R 22,5 120; 100; 80; 60
C  11,5 80; 70; 60
C
 9,5  80; 70; 60
C  7,5  70; 60; 50
C
 6,5 60; 50

Základné štvorpruhové kategórie sa môžu v prípade potreby rozšíriť o ďalšie jazdné pruhy, čím môžu vnikať ďalšie odvodené kategórie ako C 29,5/80, D alebo R 34/100 a pod.

Ak sa základná kategória rozšíri zvýšením počtu jazdných pruhov (napr. prídavný jazdný pruh pre pomalé vozidlá) alebo zaraďovacie, odbočovacie alebo pripájacie pruhy, nepovažuje sa za odvodenú kategóriu, ani sa individuálne neoznačuje.

V rámci plánovania výstavby ciest sa prihliada na požiadavku plynulosti jazdy v ucelených ťahoch, bez väčších a náhlych zmien priestorového usporiadania, ovplyvňujúcich jazdnú rýchlosť. Preto sa z hľadiska homogenity ucelených úsekov cesty môže meniť kategória len v najnutnejších prípadoch, napr. v blízkosti miest, priemyselných centier, v horských oblastiach a pod. Zmena kategórie sa vyrieši spravidla v oblasti križovatky.

Keďže kategória cesty je vlastnosť celého profilu cesty a nie iba jazdného pásu, je kategória cesty staničená na referenčnú sieť úrovne 2A.

Prierez štvorpruhovou smerovo rozdelenou cestnou komunikáciou 

Prierez štvorpruhovou smerovo rozdelenou cestnou komunikáciou. b – šírka vyplývajúca z kategórie CK v metroch, a – šírka jazdného pásu, v – šírka vodiaceho prúžku (v1 vonkajšieho, v2 vnútorného), c – šírka spevnenej časti krajnice, e – šírka nespevnenej časti krajnice, d – šírka deliaceho pásu [norma]

 

 

O kategórii cesty sa evidujú nasledovné údaje:

úsek 2A úrovne

ID Úseku 2A  referenčnej siete, na ktorom sa udalosť nachádza

staničenie začiatku

pozri Lokalizácia na referenčnej sieti a Úsekové staničenie

staničenie konca

pozri Lokalizácia na referenčnej sieti a Úsekové staničenie

písmeno    

písmeno odhadovanej kategórie triedy cesty; null ak odhadovaná šírka nie je podľa normy

šírka    

odhadovaná šírka kategórie cesty

návrhová rýchlosť    

odhadovaná návrhová rýchlosť kategórie cesty

šírka 1. pruhu v smere    

šírka 1. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 2. pruhu v smere    

šírka 2. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 3. pruhu v smere    

šírka 3. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 4. pruhu v smere    

šírka 4. Priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 5. pruhu v smere    

šírka 5. Priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 1. pruhu v protismere    

šírka 1. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 2. pruhu v protismere    

šírka 2. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 3. pruhu v protismere    

šírka 3. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 4. pruhu v protismere    

šírka 4. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 5. pruhu v protismere    

šírka 5. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka spevnenej krajnice v smere    

šírka spevnej krajnice v smere cesty; 0.0 ak spevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka spevnenej krajnice v protismere    

šírka spevnenej krajnice v protismere cesty; 0.0 ak spevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka nespevnenej krajnice v smere    

šírka nespevnej krajnice v smere cesty; 0.0 ak nespevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka nespevnenej krajnice v protismere    

šírka nespevnej krajnice v protismere cesty; 0.0 ak nespevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka deliaceho pásu    

šírka deliaceho pásu; 0.0 ak sa v mieste deliaci pás nevyskytuje

 

 

Aktualizované: 25.1.2018 

Publikované: 6.9.2017


<september 2019>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Aktuálne

Poskytovanie údajov - zmeny

Poskytovanie údajov - zmeny

04.09.2019

Na deň 13.9.2019 je naplánovaná aktualizácia infraštruktúry pre poskytovanie údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií prostredníctvom webových služieb. Po tejto zmene budú voľne dostupné webové služby sprístupnené priamo cez webovú stránku Cestnej databanky.

Viac…
Hľadáme do nášho tímu...

Hľadáme do nášho tímu...

05.08.2019

Hľadáme do nášho tímu pracovníkov, ktorí by sa venovali meraniu, vyhodnocovaniu a spracovaniu údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií. Ide hlavne o problematiku modernej mobilnej mapovacej techniky, ktorej hlavným princípom je 3D laserové skenovanie.

Viac...

Stav aktualizácie - júl 2019

Stav aktualizácie - júl 2019

09.07.2019
V mesiacoch máj – jún 2019 boli vykonané aktualizácie všetkých prehľadových máp, celkový prehľad údajov vo forme štatistických kníh, grafov so stavom dát cestnej siete k 1.1.2019. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti