Prejsť na navigáciu

Kategória cesty (len pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy)

Udáva označenie pre súhrn technických parametrov určitej cesty s rovnakým označením, priečnym usporiadaním a s rovnakou návrhovou rýchlosťou.

Kategóriu cesty podľa súčasne platnej normy STN 73 6101 z júla 2008 charakterizuje zlomok obsahujúci

  • v čitateli príslušné písmeno (C, R alebo D) a šírku CK v metroch,
  • v menovateli návrhovú rýchlosť v km/h.

Písmeno sa určí podľa triedy cesty  nasledovne:

  • diaľnica  – D,
  • rýchlostná cesta  – R,
  • cesta I, II, III triedy – C.

Norma stanovuje tieto základné kategórie ciest.

 Písmeno
 Šírka  
 Návrhová rýchlosť
D
26,5 140; 120; 100; 80
D 25,5 140; 120; 100; 80
D 24,5 120; 120; 100; 80
R 25,5
120; 120; 100; 80
R 24,5 120; 100; 80; 60
R 22,5 120; 100; 80; 60
C  11,5 80; 70; 60
C
 9,5  80; 70; 60
C  7,5  70; 60; 50
C
 6,5 60; 50

Základné štvorpruhové kategórie sa môžu v prípade potreby rozšíriť o ďalšie jazdné pruhy, čím môžu vnikať ďalšie odvodené kategórie ako C 29,5/80, D alebo R 34/100 a pod.

Ak sa základná kategória rozšíri zvýšením počtu jazdných pruhov (napr. prídavný jazdný pruh pre pomalé vozidlá) alebo zaraďovacie, odbočovacie alebo pripájacie pruhy, nepovažuje sa za odvodenú kategóriu, ani sa individuálne neoznačuje.

V rámci plánovania výstavby ciest sa prihliada na požiadavku plynulosti jazdy v ucelených ťahoch, bez väčších a náhlych zmien priestorového usporiadania, ovplyvňujúcich jazdnú rýchlosť. Preto sa z hľadiska homogenity ucelených úsekov cesty môže meniť kategória len v najnutnejších prípadoch, napr. v blízkosti miest, priemyselných centier, v horských oblastiach a pod. Zmena kategórie sa vyrieši spravidla v oblasti križovatky.

Keďže kategória cesty je vlastnosť celého profilu cesty a nie iba jazdného pásu, je kategória cesty staničená na referenčnú sieť úrovne 2A.

Prierez štvorpruhovou smerovo rozdelenou cestnou komunikáciou 

Prierez štvorpruhovou smerovo rozdelenou cestnou komunikáciou. b – šírka vyplývajúca z kategórie CK v metroch, a – šírka jazdného pásu, v – šírka vodiaceho prúžku (v1 vonkajšieho, v2 vnútorného), c – šírka spevnenej časti krajnice, e – šírka nespevnenej časti krajnice, d – šírka deliaceho pásu [norma]

 

 

O kategórii cesty sa evidujú nasledovné údaje:

úsek 2A úrovne

ID Úseku 2A  referenčnej siete, na ktorom sa udalosť nachádza

staničenie začiatku

pozri Lokalizácia na referenčnej sieti a Úsekové staničenie

staničenie konca

pozri Lokalizácia na referenčnej sieti a Úsekové staničenie

písmeno    

písmeno odhadovanej kategórie triedy cesty; null ak odhadovaná šírka nie je podľa normy

šírka    

odhadovaná šírka kategórie cesty

návrhová rýchlosť    

odhadovaná návrhová rýchlosť kategórie cesty

šírka 1. pruhu v smere    

šírka 1. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 2. pruhu v smere    

šírka 2. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 3. pruhu v smere    

šírka 3. priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 4. pruhu v smere    

šírka 4. Priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 5. pruhu v smere    

šírka 5. Priebežného jazdného pruhu v smere cesty; null ak je počet pruhov v smere menší ako číslo pruhu

šírka 1. pruhu v protismere    

šírka 1. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 2. pruhu v protismere    

šírka 2. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 3. pruhu v protismere    

šírka 3. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 4. pruhu v protismere    

šírka 4. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka 5. pruhu v protismere    

šírka 5. priebežného jazdného pruhu v protismere cesty; null ak je počet pruhov v protismere menší ako číslo pruhu

šírka spevnenej krajnice v smere    

šírka spevnej krajnice v smere cesty; 0.0 ak spevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka spevnenej krajnice v protismere    

šírka spevnenej krajnice v protismere cesty; 0.0 ak spevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka nespevnenej krajnice v smere    

šírka nespevnej krajnice v smere cesty; 0.0 ak nespevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka nespevnenej krajnice v protismere    

šírka nespevnej krajnice v protismere cesty; 0.0 ak nespevnená krajnica v danom smere nie je evidovaná

šírka deliaceho pásu    

šírka deliaceho pásu; 0.0 ak sa v mieste deliaci pás nevyskytuje

 

 

Aktualizované: 25.1.2018 

Publikované: 6.9.2017


<apríl 2020>
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Aktuálne

Workshop 2020 - ZRUŠENÝ

Workshop 2020 - ZRUŠENÝ

10.03.2020

Odborný garant Slovenská správa ciest a Pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC, oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení, odporúčaní a rozhodnutí kompetentných orgánov pre túto oblasť, medzi ktoré patrí aj zákaz organizovania hromadných podujatí, Workshop pre správcov cestných komunikácií 2020 v uvedenom termíne ruší pre všetky štyri turnusy.

Viac…

Workshop pre správcov - 2020

Workshop pre správcov - 2020

25.02.2020

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov cestných komunikácií - v týždni od 30.3.2020 do 03.04.2020. Viac…

PF 2020

PF 2020

16.12.2019

Cestná databanka ďakuje všetkým svojim priaznivcom za úspešnú a podnetnú spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka 2020 praje šťastie, zdravie a mnoho úspechov!

Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti